BRANNØVELSE

Nå kan vi være trygge.

Den gamle stigebilen fra 1985 hadde en lift på 22 meter. Bilen er nå solgt og havnet på Nordmøre. Nå har Glåmdal brannvesen IKS (Kongsvinger) fått en ny bil med en lift som kommer 44 meter over bakken. Den skal være tilpasset veiene i Kongsvinger, og skal kunne komme til hvor som helst.

At vi nå kan føle oss tryggere fikk vi bekreftet på brannøvelsen vår. Liften når ut til alle blokkene fra gata.

Husk at du ikke må gå ut i trappegangen om den er full av røyk.

Brannøvelse 2015