VEILEDNING VED BRANNALARM – FIRE ALARM GUIDELINES

Utløst ved en feil i egen leilighet /
Triggered by an error in your own apartment

Ved utløst brannalarm i din leilighet, har du ett minutt til å avstille alarmen ved å trykke på knappen på panelet. Da får du to minutter til å lufte ut eventuell røyk og anlegget vil gå tilbake til normal. Dette kan gjøres tre ganger, før alarmen vil utløses i alle leiligheter.

If a fire alarm is triggered in your apartment, you have one minute to silence the alarm by pressing the button on the panel. You then have two minutes to air out any smoke and the system will return to normal. This can be done three times, before the alarm will be triggered in all apartments.